อุปสมบท วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

ค่ายชมรมจุฬาฯสู่ชุมชน (Slum Club)

 

Leave a Reply