อุปสมบท วัดชลประทานรังสฤษดิ์
[catlist tags=Ordination date=no numberposts=-1 orderby=date order=desc comments=yes]

 

ค่ายชมรมจุฬาฯสู่ชุมชน (Slum Club)
[catlist tags=SlumCamp date=no numberposts=-1 orderby=date order=desc comments=yes]

 

ค่ายยุววิศวกรบพิธ (VESC – ค่ายสร้างสะพานฯ)
[catlist tags=VESC date=no numberposts=-1 orderby=date order=desc comments=yes]

Leave a Reply